A Rijbewijs vanaf 21 jaar!

Voor 21 jarigen is het mogelijk om examen te doen voor de categorie A.
Wie het A-rijbewijs haalt voor zijn 24e, krijgt Code 80 op het rijbewijs. Met de code mag de
bestuurder een onbeperkt driewielig voertuig rijden, een lichte motor ( A1 ) en een middelzware motor ( A2 ).
De definitieve invoeringsdatum volgt nog ….

Voor rijbewijshouders met Code 80 geldt dat de code vervalt twee jaar na het behalen van het A-rijbewijs of als voor die tijd de leeftijd van 24 jaar wordt bereikt. Volgens RDW moeten motorrijders met een A2 rijbewijs nog steeds een getrapt examen doen voor het A-rijbewijs ( zonder theorie en AVB )

Wetswijziging
Sinds 12 Juli geldt er een neiuwe leeftijd voor het A-Examen. De verlaging van de leeftijd is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijs richtlijn. Volgens het KNMV is het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Europa op de vingers getikt. Het ministerie geeft daarom eeb wetswijziging moeten doorvoeren. Het CBR was niet voorbereid op de wijziging en werkt nu aan ICT-systeemaanpassingen om dit alsnog mogelijk te maken.

Rijbewijs Categorieën
Voor het A-Examen met Code 80 moet een kandidaat twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen voertuigenbeheersing ( AVB ) en het motorexamen verkeersdeelneming ( AVD ). Beide praktijkexamens legt de kandidaat af op een tweewielig motor, er komt dus geen examen voor een driewielige motorrijtuigen. Voorafgaand aan de praktijkexamens moet de leerling geslaagd zijn voor het theorie examen.

Vanaf eind November is het mogelijk deze trajecten van het motorrijbewijs te volgen:

Rijbewijs A1 ( 125 cc ofwel 11 KiloWatt )
– Theorie Examen vanaf 17 Jaar
– Praktijkexamen vanaf 18 Jaar

Rijbewijs A2 ( tot 35 kiloWatt )
– Theorie Examen vanaf 17 Jaar
– Praktijkexamen vanaf 20 Jaar ( Rijbewijshouder A1 hoeft alleen het getrapte examen te doen, dus geen AVB en theorie examen )

Rijbewijs A ( Onbeperkt vermogen )
– Theorie vanaf 21 jaar. Als de kandidaat in het bezit is van A2 hoeft deze geen theorie examen te doen.
– Praktijkexamen vanaf 21 jaar. Is de rijbewijshouder nog geen 2 jaar in het bezit van de categorie A2 ? Dan mag deze alleen motoren besturen voor de categorie A1 en A2 tot het bereiken van de leeftij van 24 jaar. De code vervalt ook na het tweejarig bezit van het rijbewijs. Kandidaten onder de 24 jaar krijgen de categorie A met de code 80 ( Alleen 3-wielige voertuigen ) op het rijbewijs.
– Rijbewijshouders A2 moeten een getrapt praktijkexamen doen ( geen AVB, wel theorie ) voor het A-rijbewijs.