Rijproef en verplichte keuring

Mensen van 60 jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, moeten met het volgende rekening houden. Bent u tussen de 60 en 65 jaar dan wordt een nieuw rijbewijs afgegeven dat geldig is tot het 75ste levensjaar. Wie ouder is dan 65 jaar, krijgt een rijbewijs dat maximaal 5 jaar geldig is.

Verplicht keuring na het 75ste levensjaar
Vanaf het 75e jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats.

De regelmatige keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Ervaring heeft uitgewezen dat de medische gesteldheid vaak achteruit gaat als men ouder wordt. Meestal is dat een heel geleidelijk proces. De overheid heeft daarom in het kader van de verkeersveiligheid bepaald dat vanaf de leeftijd van 75 jaar een medische keuring moet plaatsvinden. Deze vindt elke vijf jaar plaats en is steeds verplicht. Uiteindelijk wordt naar aanleiding van deze keuring bij 3 â 4% van de aanvragers het rijbewijs niet meer vernieuwd.

Rijtest in de praktijk
Naast medische keuringen is er ook een andere mogelijkheid om de rijgeschiktheid vast te stellen. Dit is een onderzoek naar het rijden in de praktijk door een deskundige van het CBR, een rijtest. Deze rijtest is géén nieuw rijexamen. Tijdens de test wordt bekeken of iemand rijgeschikt is of weer kan worden met behulp van aanpassingen. Het CBR neemt bijvoorbeeld een rijtest af als de aanvrager een handicap heeft en wellicht een aanpassing aan de auto nodig heeft. Maar ook als er twijfels zijn over het geestelijk functioneren of de waarneming. De rijtest is een service van het CBR en is gratis.

Heeft u ondersteuning nodig bij het invullen van de documenten voor een medische keuring, het zoeken van een keuringsarts of moet u een rijtest afleggen.
 
Neem contact op met Marcel Knoop Rijopleidingen en wij begeleiden u in de hele procedure.

Interesse? Neem contact met ons op.


Bel 0180 - 313 069
of mail naar rijschool@marcelknoop.nl