Algemene Voorwaarden Marcel Knoop Rijopleidingen
 

Marcel Knoop Rijopleidingen confirmeert zich aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijopleider die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De rijopleider is in het bezit van een geldig instructeurscertificaat.
1.2 Het theorie examen en/ of praktijkexamen wordt door de rijschool in overleg gereserveerd. De factuur dient, tenzij andere afspraken zijn gemaakt, betaald te zijn vóór het bromfietsexamen.
1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Waarbij uitleg van voertuig, verkeerssituaties en nabespreking ook als onderdeel van de les worden beschouwt
1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten. Voor bromfiets en motorleerlingen geldt dat er beschermende kleding aanwezig is en dat in geval van een bromfiets leerling een stevige oude lange broek en stevige schoenen worden gedragen. Als een leerling deze kledingadviezen niet opvolgt of weigert om de door Marcel Knoop Rijopleidingen aangeboden beschermende kleding te dragen kan Marcel Knoop Rijopleidingen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige beschadigingen aan kleding.
1.5 Als de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of in overleg met de leerling een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
1.6 Reeds afgenomen auto, motor, bromfiets en theorie pakketten worden niet gerestitueerd. De lessen en examens uit het pakket blijven beschikbaar voor de leerling. 

ARTIKEL 2

2.1 Om bromfietsrijlessen te mogen volgen moet je tenminste 16 jaar oud zijn, het volgen van autorijlessen kan vanaf het moment dat je 16,5 jaar bent. Om motorrijlessen te volgen moet je tenminste 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Om aanhangwagen rijles te volgen ben je tenminste in het bezit van een rijbewijs B.
Tijdens elke rijles dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de rijschool 100% van de les in rekening.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Wanneer een rijles niet tenminste 24 uur voor de oorspronkelijke lestijd wordt afgezegd brengt Marcel Knoop Rijopleidingen 100% van de les in rekening in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Indien de leerling iets verzwijgt wat belangrijk is voor een goede voortgang van de rijlessen of het examen, dan heeft Marcel Knoop Rijopleidingen het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te beëindigen zonder restitutie van lesgelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
 

Voor vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via 0180-313069